Büch’s Boeket

 

In de geest van het VARA-ideaal van volksverheffing had Büchs promotie van goedkope boeken geen commerciële maar een ideële reden: literatuur toegankelijk maken voor een groot publiek. Vanuit die gedachte ging de VARA nog een stap verder door zelf goedkope boeken uit te geven. Samen met de stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) zette de omroep een aantal promotiecampagnes op om mensen aan het lezen te krijgen. Zo werden bijvoorbeeld herdrukken gemaakt van romans van Maarten Biesheuvel, Doeschka Meijsing en Mensje van Keulen, waar Büch vervolgens veel aandacht aan besteedde in zijn programma.

Een andere campagne waren de vier bloemlezingen die verschenen onder de titel Büch’s boeket – een knipoog naar de Bouquetreeks – ‘een ruikertje van de eerste orde’, volgens de aanbiedingsfolder van CPNB. Iedere aflevering bestond uit een aantal korte verhalen van Nederlandse schrijvers, gekozen door Büch en voorafgegaan door een deel van zijn eigen korte verhaal ‘Hoe word ik schrijver’.

Om boekhandelaren voor de serie te interesseren schreef de CPNB in haar nieuwsbrief: ‘Boudewijn Büch wordt steeds populairder, dat hebt u gemerkt aan alle interviews in de bladen. Zijn uitzendingen worden door een steeds groter publiek bekeken. […] Zorg daarom dat u Büch’s boeket in huis hebt, u krijgt er ongetwijfeld vraag naar.’