Brieven


De brieven aan Bernadette Gallis, evenals de brieven die Büch in dezelfde periode schreef aan Peter van Zonneveld, bevinden zich niet in het Literatuurmuseum, maar in persoonlijke collecties en vallen daarom buiten dit artikel. De gebeurtenissen die ertoe leidden dat Büch zich genoodzaakt zag om Boudewijntje te laten ‘overlijden’ zijn te lezen in hoofdstuk 5 van de biografie BOUD. Het verzameld leven van Boudewijn Büch.