Artikelen van onze curatoren

Gefascineerd door archiefstukken werpen onze curatoren een persoonlijk licht op een document of voorwerp uit de museumcollectie. Wekelijks nieuwe artikelen van hedendaagse schrijvers! 

Resultaten(2)

Over de auteur

‘Een ongelukkig gesternte’ - W.F. Hermans en Merlyn

Op 28 april 1962 kondigt H.U. Jessurun d’Oliveira in een brief aan W.F. Hermans de komst aan van een nieuw tijdschrift, ‘dat MERLIJN zal gaan heten’, en vraagt om diens medewerking. Het tweede nummer, dat in januari 196...

Door Peter Kegel

‘Hier enige nieuwe moorden etc. inlassen’. De oerversie van De donkere kamer van Damokles

Van Willem Frederik Hermans is bekend dat hij ontstaansmateriaal en vroege versies als het even kon vernietigde.

Door Peter Kegel