Gerard Fieret

(1924-2009)

Gerard Fieret is vooral bekend als fotograaf. Zijn camera was het verlengstuk van zijn oog, en ook als een foto mislukt was, hoefde die niet vergeefs te zijn: wat vastgelegd was, was gezien. Schrijven deed hij ook, schetsen, gedichten, boze brieven – waarbij hij zich tot zijn eigen grootste vijand ontpopte.

Vervaardigd 1951
Techniek Acryl op doek
Afmetingen C.P.

Gerard Fieret

door C.P. Causali (leefjaren onbekend)

Jarenlang was Gerard Fieret een bekende verschijning in het Haagse straatbeeld. Met woeste baard, Afghaanse muts en twee emmers duivenvoer aan het stuur van zijn fiets trok hij door de stad om zijn lievelingsvogels te voeren. Weinigen wisten dat er in deze man een begenadigd tekenaar, dichter, panfluitspeler, en vooral fotograaf schuilging.

Fieret was de verpersoonlijking van de vrije blik. Hij keek om zich heen en legde vast wat hij zag, Nederlands realisme, bij wie je ook aan fotograaf Ed van der Elsken kan denken. Maar Van der Elsken was een schoolvoorbeeld van aangepastheid vergeleken met de merkwaardige Fieret, zeker toen zich bij hem steeds meer paranoïde trekjes begonnen te ontpoppen. Nu was de vrijheid helemaal weg. Elke afdruk van elke foto van hemzelf die hij in handen kreeg, probeerde hij met een viltstift te signeren of met een stempel te kenmerken: dit was van hem en niemand anders.

Ook als dichter leek hij de taal niet te vertrouwen, blijkens een gedicht als ‘Wolven’: ‘Wolven overal wolven, de rovers van mijn letters’. Hij was er vast van overtuigd dat de meeste Vijftigers, en ook Gerrit Achterberg, naam hadden gemaakt met zijn gedichten, van hem gestolen uit zijn huis of uit het Haagse, door veel kunstenaars gefrequenteerde etablissement De Posthoorn.

Tegen het Literatuurmuseum koesterde hij eveneens wantrouwen, en toen hij zijn manuscripten overdroeg, deed hij dat in een bijzondere vorm. Hij versnipperde al het papier en ving dat op in een dikke, grote, doorzichtige plastic zak. Strik eromheen, kaartje eraan. De letters waren kapot. De wolven zouden geen kans meer krijgen.

Het portret van Causali werd lang voor al die ellende gemaakt. Hier zien we een veelbelovende Fieret.