Organisatie

Het Literatuurmuseum maakt samen met het Kinderboekenmuseum deel uit van de Stichting Nederlands Literatuurmuseum en Literatuurarchief (Stichting NLL). Deze stichting ziet het als haar missie de kracht van literatuur én de rijkdom van het Nederlands literaire erfgoed zichtbaar te maken.  

Organisatie

Literatuur ontroert, vermaakt, geeft hoop. Draagt bij aan onze persoonlijke ontwikkeling. Ze prikkelt de verbeelding en creativiteit, scherpt het kritische vermogen aan, verstevigt de eigen identiteit en kweekt begrip voor de ander. Literatuur én literair erfgoed zijn verbonden met de maatschappij en spelen een grote rol bij het bepalen van onze cultuur en identiteit. Literair erfgoed is een magische spiegel waarin we zien wie we ooit waren, wie we zijn en wie we kunnen worden, als individu én als samenleving. 

 

Het Literatuurmuseum maakt samen met het Kinderboekenmuseum deel uit van de Stichting Nederlands Literatuurmuseum en Literatuurarchief (Stichting NLL), voorheen Stichting Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum. De stichting beheert de literaire schatkamer van Nederland. Vrijwel alle Nederlandse schrijvers en illustratoren zijn vertegenwoordigd met manuscripten, brieven, kinderboekenillustraties, geschilderde en getekende portretten, foto’s en vele andere unieke documenten en voorwerpen. Ze stelt haar archief ter inzage aan onderzoekers, journalisten, biografen et cetera en toont documenten en objecten in exposities. Daarnaast maakt ze deel uit van besturen van diverse letterkundige organisaties, waaronder de Stichting P.C. Hooft-prijs voor Letterkunde, de Jan Campert-Stichting en het Willem Kloosfonds.

 

De stichting maakt de kracht van literatuur én de rijkdom van het Nederlands literaire erfgoed zichtbaar. Op Literatuurmuseum.nl, een online platform voor literatuurliefhebbers, wetenschappers en het onderwijs, brengt het NLL in samenwerking met Huygens ING grote en kleine verhalen uit de Nederlandse literatuur tot leven aan de hand van de archieven die de stichting beheert. Deze site biedt in de toekomst onderzoekers bovendien de mogelijkheid gedigitaliseerde archieven te raadplegen.

 

Uiteraard biedt de Stichting NLL ook een inspirerende fysieke plek waar het publiek literaire verhalen kan ontdekken, beleven en zelf maken. Gezinnen en het primair onderwijs kunnen terecht in het Kinderboekenmuseum en literatuurliefhebbers, studenten en scholieren in het Literatuurmuseum.

 

Omdat literatuur ons leven verrijkt.

 

 

Wie is wie

 

Raad van Toezicht

De heer drs. K. van der Steenhoven, voorzitter 
mevrouw prof. dr. Y. van Dijk
Mevrouw M. Schaap
De heer mr. M. David
Mevrouw drs. B. Büchner


Managementteam 

Aad Meinderts, directeur 
Ingrid Eilander, adjunct-directeur / hoofd publiekszaken en tentoonstellingen
Marian van Wissen, hoofd bedrijfsvoering
Bertram Mourits, hoofd collecties
Anne Wegerif, directie-assistent 
 

Collecties 

Jessica Brul, medewerker collecties
Carina Brummel, conservator
Daan Cartens, conservator 
Hendrik de Goffau, medewerker collecties
Christie Hak, medewerker collecties
Marsha Keja, uitvoerend projectleider Metamorfoze
Nadine van Maanen, conservator 
Madelon Monté, medewerker studiezaal
Anita van Oostrom, medewerker studiezaal


Publiekszaken en tentoonstellingen

 

Jennie Barbier, projectleider Literatuurmuseum.nl

Anouk van Dijk, coördinator educatie
Kik Eveleens, projectmanager (freelance)
Jef van Gool, redacteur Literatuurmuseum.nl (freelance)
Maaike Kramer, projectmanager
Astrid Oosterhof, coördinator communicatie en evenementen
Serge de Prie, manager museumcafé en zaalverhuur


Lola Beekink, publieksbegeleider (freelance)
Roos Bugter, publieksbegeleider (freelance)
Ada van Duijn, museumdocent (freelance)
Sanne Kappert, museumdocent (freelance)
Melinda Koopman, museumdocent (freelance)
Ino Kruysen, museumdocent (freelance)
Matthijs van der Meulen, publieksbegeleider (freelance)
Lysanne Plugge, publieksbegeleider (freelance)
Caja van der Poel, museumdocent (freelance)
Tamara van Sprundel, museumdocent (freelance)
Mandy Teunissen, museumdocent en projectmanager Schoolschrijver (freelance)
Corline Verloop, publieksbegeleider (freelance)
Marloes Vreugdenhil, publieksbegeleider (freelance)
Mitch Wind, publieksbegeleider (freelance)
Rakhi Wind, museumdocent (freelance)
Gerjanne van Zuilen, museumdocent (freelance)


Bedrijfsvoering

Tom Asselman, medewerker bedrijfsvoering
Suzanne van den Hondel, weekendcoördinator
Marjolein Lager, assistent bedrijfsvoering
Marjolijn Pas, weekendcoördinator
Lucie Rietdijk, senior financiën
Marieke van Wissen, medewerker personeelszaken 
Kristel Witkam, weekendcoördinator

 

Menthe de Kloe, medewerker receptie 
Ellis Kromhof, medewerker receptie
Karina Lampe, medewerker receptie
Nienke Markus, medewerker receptie
Zeynep Polat, medewerker receptie


Vrijwilligers

Niels Bokhove, medewerker collecties
Rita Gircour, medewerker collecties
Sven Feenstra, medewerker collecties 
Arjen Fortuin, medewerker collecties
Liesbeth ten Houten, medewerker collecties
Miki Koster, medewerker collecties 
Ivonne Lagerweij, medewerker educatie
Soffa Lans, publieksbegeleider 
Aad van Onselen, medewerker educatie
Leni Quann, medewerker collecties
Ton van Rijn, medewerker collecties 
Nanny Sabelis, medewerker educatie
Rian van de Sande, medewerker studiezaal
Rudy Schreijnders, medewerker collecties
Tineke Spiering, medewerker educatie
Annemiek Verdam, medewerker educatie
Corline Verloop, medewerker educatie 
Alexandra de Vries, medewerker collecties 
Eva Willems-Hirsch, medewerker educatie
Iris de Zoete, medewerker educatie

 

 

ANBI-status

Aan het Literatuurmuseum is door de Belastingdienst de zogenaamde Culturele ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) toegekend. Giften en erfstellingen ten gunste van het Literatuurmuseum zijn altijd geheel vrijgesteld van schenk- en erfbelasting (voorheen: successierecht). Het museum betaalt daarover derhalve geen belasting. Om die reden komen schenkingen, legaten en erfstellingen volledig ten goede aan het museum. Maar niet alleen het museum heeft profijt van uw schenking. Ook de schenker geniet een aantal fiscale voordelen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst.


De Stichting Nederlands Literatuurmuseum en Literatuurarchief volgt voor het beloningsbeleid het BBRA rijksoverheid. 

Voor de periode 2017-2020 is een beleidsplan opgesteld, dat u hier kunt inzien; het Jaarverslag 2019 leest u hier.
Ook kunt u de Jaarrekening 2014Jaarrekening 2015, Jaarrekening 2016Jaarrekening 2017, Jaarrekening 2018 en Jaarrekening 2019 inzien.

 

Stichting Nederlands Literatuurmuseum en Literatuurarchief

Postadres: Postbus 90515, 2509 LM Den Haag 

RSIN/fiscaal belastingnummer ANBI: 002876231
Salariëring: volgens BBRA Rijksoverheid

KvK Nummer: Den Haag 41150381
BTW nummer: NL002876231B01

 

Privacy

Het museum vindt het belangrijk zorgvuldig om te gaan met de gegevens van onze (online) bezoekers. Wil je weten hoe we omgaan met jouw privacy? Kijk dan hier.