Colofon

Literatuurmuseum.nl is een online platform over de Nederlands literatuur en het literaire erfgoed. Het is onderdeel van de Stichting Nederlands Literatuurmuseum en Literatuurarchief, en opgezet in samenwerking met het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (KNAW).

 

Op dit platform voor liefhebbers, wetenschappers en het onderwijs worden grote en kleine verhalen uit de literatuurgeschiedenis tot leven gebracht aan de hand van de schatten die het Literatuurmuseum bewaart. Dat gebeurt zowel in persoonlijke artikelen geschreven door hedendaagse schrijvers als in langere, meer beschouwende verhalen geschreven door curatoren van het NLL, onderzoekers van Huygens ING of andere literatuuronderzoekers.

 

Wij hebben getracht alle rechthebbenden in te lichten. Wie desondanks aanspraak meent te kunnen maken op het recht van enige afbeelding op deze website, wordt verzocht contact op te nemen met het Literatuurmuseum.

 

Dank

Het online platform is mede mogelijk gemaakt met financiële steun van het Mondriaanfonds,  het VSBfonds, het Ministerie van OCW en Stichting Dioraphte.

 

De makers van Literatuurmuseum.nl

 

Redactie –  Nadine van Maanen (projectleider, Literatuurmuseum), Peter de Bruijn (Huygens ING),  Daan Cartens (Literatuurmuseum), Jef van Gool (Literatuurmuseum), Aafke van Hoof (eindredactie, freelance), Peter Kegel (Huygens ING), Bertram Mourits (Literatuurmuseum), Dick Welsink (Literatuurmuseum) en Marc van Zoggel (Huygens ING)

Idee -  Stichting Nederlands Literatuurmuseum en Literatuurarchief, en Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (KNAW)

Conceptontwikkeling - Stichting Nederlands Literatuurmuseum en Literatuurarchief en Vruchtvlees

Art Direction, design & development — Vruchtvlees,
met ondersteuning van CKDT en Just

De portretten van de schrijvers zijn gemaakt door Rebecca Clarke

De foto's van de archiefstukken zijn gemaakt door Michiel Spijkers