Colofon

Literatuurmuseum.nl is een online platform over de Nederlands literatuur en het literaire erfgoed. Het is onderdeel van de Stichting Nederlands Literatuurmuseum en Literatuurarchief.

 

Het is een platform voor liefhebbers, wetenschappers en het onderwijs, waar grote en kleine verhalen uit de literatuurgeschiedenis tot leven worden gebracht aan de hand van de schatten die het Stichting Nederlands Literatuurmuseum en Literatuurarchief bewaart. Daarnaast zal deze site in de toekomst onderzoekers de mogelijkheid bieden gedigitaliseerde archiefstukken te raadplegen.

 

Wij hebben getracht alle rechthebbenden in te lichten. Wie desondanks aanspraak meent te kunnen maken op het recht van enige afbeelding op deze website, wordt verzocht contact op te nemen met het Literatuurmuseum.

 

Dank

Het online platform is mede mogelijk gemaakt met financiële steun van het Mondriaanfonds,  het VSBfonds, het Ministerie van OCW, Stichting Dioraphte en het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Huygens ING)

 

De makers van Literatuurmuseum.nl

 

Idee -  Stichting Nederlands Literatuurmuseum en Literatuurarchief, en Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (KNAW)

Conceptontwikkeling - Stichting Nederlands Literatuurmuseum en Literatuurarchief en Vruchtvlees

Art Direction, design & development — Vruchtvlees,
met ondersteuning van CKDT en Just

De portretten van de schrijvers zijn gemaakt door Rebecca Clarke

De foto's van de archiefstukken zijn gemaakt door Michiel Spijkers

 

 

Wie werkt mee aan deze site?

 

Stichting Nederlands Literatuurmuseum en Literatuurarchief

Aad Meinderts, directeur

Ingrid Verkiel, hoofd publiekszaken en tentoonstellingen

Nadine van Maanen, projectleider

Salma Chen, hoofdconservator

Daan Cartens, conservator

Dick Welsink, conservator

Aafke van Hoof, eindredacteur (freelance)

Carina Brummel, conservator

Christie Hak, medewerker studiezaal

Jessica Brul, medewerker studiezaal

Madelon Monté, medewerker studiezaal

Anita van Oostrom, medewerker studiezaal

Tom Asselman, medewerker digitalisering

Anouk van Dijk, coördinator educatie

Judith Das, educatief medewerker (freelance)

Maaike Kramer, pr en communicatiemanager

 

Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (KNAW)

Lex Heerma van Voss, directeur

Peter de Bruijn, onderzoeker

Peter Kegel, onderzoeker

Ton van Kalmthout, onderzoeker

Suzan van Dijk, onderzoeker

Marc van Zoggel, onderzoeker

Floor Buschenhenke, onderzoeksmedewerker

Bram Oostveen, assistent-onderzoeker