Artikelen van onze curatoren

Gefascineerd door archiefstukken werpen onze curatoren een persoonlijk licht op een document of voorwerp uit de museumcollectie. Wekelijks nieuwe artikelen van hedendaagse schrijvers! 

Remco Campert 90 jaar

Grand young man

Remco Campert is zondag 28 juli negentig geworden. Die mythische leeftijd is aanleiding voor een terugblik naar het prille begin, toen hij door Simon Vinkenoog werd betrokken bij een groep experimentele dichters die naar Parijs trok.

Door Yannick Dangre 5-7 min lezen

Alle artikelen(18)

Vrolijke vrienden

Schrijversvrienden Willem Kloos en Hein Boeken voerden bijna een halve eeuw een intense correspondentie. Gelijkwaardig was de vriendschap niet: in de brieven wordt de hiërarchie tussen de literaire superster en de waterdrager pijnlijk duide...

Door Yannick Dangre

Twee heren van stand

Ze waren al op leeftijd toen Reijnier Flaes, alias F.C. Terborgh, en Adriaan Roland Holst hun vriendschapsbanden nauwer aanhaalden. Dat resulteerde in een correspondentie waarin zij eerlijk en niet zonder humor en relativering schreven over wat he...

Door Yannick Dangre

Antiheld

Een van de bekendste karaktermoorden in de Nederlandse letteren (al was betrokkene het met die omschrijving niet eens) was de recensie in de NRC waarmee Willem Frederik Hermans in september 1978 Een mooie tijd om later te worden, he...

Door Yannick Dangre

De weg naar vergetelheid

Het boek Ik van Bert Schierbeek uit 1951 is de allereerste experimentele roman in ons taalgebied. Met gezonde tegenzin zette Yannick Dangre zich aan de lezing ervan, daartoe gestimuleerd door het feit dat het op 28 juni honderd jaar gel...

Door Yannick Dangre

Moordenaar met een maar

In 1916 werd Hein Boeken vrijgesproken van de moord op zijn vrouw omdat de rechter oordeelde dat zijn daad hem 'niet kan worden toegerekend'. Was hij desondanks toch een 'wurger' en een 'geile viespeuk', zoals hij vele jaren l...

Door Yannick Dangre

Shame on me

Anders dan nu was het in de vorige eeuw onder schrijvers not done de televisie au sérieux te nemen. Toch was er toen ook een uitzondering en zeker niet de minste: Gerrit Komrij. In 1976 was hij zelfs een jaar lang tv-criticus voor...

Door Yannick Dangre

Kibbelkeizer

Toen Simon Vinkenoog in juni 1954 aan Lucebert vroeg of hij zich kon vinden in een herdruk van de succesvolle bloemlezing Atonaal, wond de Keizer der Vijftigers er in zijn antwoord geen doekjes om: ‘Om kort te gaan, Simon, ik wil ge...

Door Yannick Dangre

Rustende raadsels

Hebben Arthur Rimbaud en Vincent van Gogh elkaar ontmoet? Yannick Dangre duikt in de notities van een onvoltooide roman van Rudy van Dantzig. 

Door Yannick Dangre

Don Oedipus

Van alle auteurs zijn de ‘dichter-en-schrijvers’ de leukste. Met veel borstgeroffel claimen ze een dubbele identiteit, terwijl iedereen natuurlijk weet dat er alleen maar romanciers bestaan die on the side gedichten schrijven, en...

Door Yannick Dangre