Artikelen van onze curatoren

Gefascineerd door archiefstukken werpen onze curatoren een persoonlijk licht op een document of voorwerp uit de museumcollectie. Wekelijks nieuwe artikelen van hedendaagse schrijvers! 

De oorzaak van alle ellende

'Werkelijk, reëel, heelemaal, zie ik geen onderscheid tusschen de traan van het oog en de traan van het geslachtsdeel.’ Dat schreef Lodewijk van Deyssel in het nawoord bij de heruitgave van zijn roman Een liefde, ter verdedigi...

Door Sander Kok

Alle artikelen(5)

Het feest van de almacht

Op twintigjarige leeftijd stelde Lodewijk van Deyssel een niet bescheiden lijst met doelen op. In een aantal jaar tijd wilde hij onder andere 21 romans, 30 toneelstukken, 300 sonnetten en 80 novellen schrijven. Ook zou hij president van Nederland wor...

Door Sander Kok

Vuige handelingen

Al had Lodewijk van Deyssel al jong het streng katholieke geloof van vooral zijn vader afgeworpen, toch geloofde hij nog dat masturbatie een zonde was. Niet een zonde tegen de christelijke leer maar tegen de eigen geest en gezondheid, zoals voortdure...

Door Sander Kok

Het masturbatiedagboek van Lodewijk van Deyssel

Deel 1. Oorlog zonder vrede Onanie, masturbatie, voor Lodewijk van Deyssel was het geen onschuldig vermaak. Tussen 1890 en 1895 hield hij een onaniedagboek bij, waarin hij de voortgang van zijn strijd tegen de rebellie van zijn drift...

Door Sander Kok

Nagelaten namen

Het manuscript van Erik van Godfried Bomans is een losbladig schriftje met een paarsblauwe kaft. Daarin heeft Bomans tot tien keer toe zijn naam vermeld, de ene keer slordig, dan weer in schoonschrift of in nepdrukletters. Eenmaal heeft hij...

Door Sander Kok