Artikelen van onze curatoren

Gefascineerd door archiefstukken werpen onze curatoren een persoonlijk licht op een document of voorwerp uit de museumcollectie. Wekelijks nieuwe artikelen van hedendaagse schrijvers! 

Somber op een manier die vrolijk maakt

'Het spijt me dat ik niet heel oud en rijk ben, en een oom van jou,' schrijft Judith Herzberg aan Gerard Reve. Het Literatuurmuseum bezit een briefwisseling tussen beide schrijvers, nu gelezen door Lieke Marsman.

Door Lieke Marsman

Alle artikelen(3)

Schrijven of strijken?

M. Vasalis was van nature terughoudend over haar poëzie. Zo las ze haar gedichten vooral voor, teruglezen mocht vaak niet. Lieke Marsman ziet het als een voorrecht om de handgeschreven gedichten van Vasalis te lezen maar ervaart het tegelijkerti...

Door Lieke Marsman

Van alles op de fiets

Maar weinigen weten dat Rutger Kopland ooit lid was van een berucht genootschap, de Apensioux genaamd. Lieke Marsman vindt het reglement van deze club die samenkwam bij een zekere Grote Eik en die zorgvuldig bijhield wat men van plan was….

Door Lieke Marsman