Artikelen van onze curatoren

Gefascineerd door archiefstukken werpen onze curatoren een persoonlijk licht op een document of voorwerp uit de museumcollectie. Wekelijks nieuwe artikelen van hedendaagse schrijvers! 

Ademloos voordragen in vele talen

Martinus Lutchman, dichtersnaam Shrinivāsi, verbleef medio jaren zestig drie jaar in Nederland. Later was hij er als dichter een regelmatige en graag geziene gast, onder meer op het festival Winternachten. Toch verscheen hier pas in 1984 een bun...

Door Bertram Mourits

Alle artikelen(21)

Alleen waar ik zin in heb

Eli Asser nam zich vaak voor vrolijk te zijn, te doen wat hij leuk vond, wilde de mensen plezier doen met zijn werk. Dat ging niet vanzelf, onder de vrolijkheid ging een zwaar gemoed schuil, getekend door de oorlog. 

Door Bertram Mourits

Urenlang dromen van een einde

Romanschrijfster Bea Vianen maakte begin jaren zeventig furore met haar autobiografische romans. Naarmate haar schrijverschap vorderde, werd ze echter steeds meer een dichter, die probeerde koortsige dromen in beelden te bezweren. Ze overleed begin d...

Door Bertram Mourits

Meer dan lippendienst

24 december werd H.C. ten Berge 80. Onlangs sprak Bertram Mourits met hem voor Poëziekrant, onder meer over het verlies van de autonomie van het individu, het verjaagd worden uit het domein van de taal, zoals het heet in de bu...

Door Bertram Mourits

Sint uit Utrecht kijkt in de spiegel

Rijm is één van de technieken die Martinus Nijhoff goed beheerst, zo is te zien in de sinterklaasverzen die hij schreef. ‘Sinterklaas stak monter / zijn zaklantaarntje aan / om in het pikkedonker / uit winkelen te gaan’.

Door Bertram Mourits

Poëzie als programmeertaal

Vijf jaar geleden overleed Gerrit Krol: romanschrijver, essayist, dichter – en voor Shell jarenlang ook computerprogrammeur. Dat laatste had een verrassende invloed op zijn oeuvre.

Door Bertram Mourits

Een eenzame bezigheid

Vaag, met weinig omlijnde, losse verhalen: zo typeerde Anne Wadman in de Leeuwarder Courant de roman Tussentijds (1966) van Ankie Peypers. Alleen de enige vrouwelijke recensent, Nel Noordzij, wist de impressionistisch...

Door Bertram Mourits

Altijd de literatuur

Op 2 oktober jongstleden overleed de schrijver Dirk Ayelt Kooiman. In de pers werd de balans opgemaakt van zijn schrijverschap, en die sloeg overduidelijk door in de richting van één boek: het indrukwekken...

Door Bertram Mourits

Klein mysterie van een pauw

Vriendin van Top Naeff bevat naast het titelverhaal nog het verhaal ‘Romance’. Het manuscript ervan is anders dan de andere handschriften die in het Literatuurmuseum van haar worden bewaard. Het is tot een keurig boekje verwerkt da...

Door Bertram Mourits

De literaire wereld of de echte?

Honderd jaar geleden werd Bert Voeten geboren. De meeste waardering en de grootste faam kreeg hij als vertaler van vooral het werk van Shakespeare, maar als redacteur van onder andere Het woord en De gids was hij ook een prominente figu...

Door Bertram Mourits